31. İSG Haftası, 4-7 Mayıs 2017, Gaziantep

31. İSG Haftası, 4-7 Mayıs 2017, Gaziantep

Değerli Meslektaşlarımız,
İşyeri Hekimleri Derneği, ÇSGB tarafından “Hayatınıza İş Sağlığı ve Güvenliğini Dahil Edin” ana temasıyla bu yıl 31.’si düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Atınç KAYINOVA ile temsil edilecektir. Başkanımız, İSG Kültürü Oluşturmada Hizmet Sunucularının Rolü başlıklı oturumda “İşyeri Hekimlerinin Sahada Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunumuyla katkı sunacaktır.
Detaylı bilgilere http://www.isghaftasi.gov.tr/ web sayfası linkinden ulaşabilirsiniz.
İşyeri Hekimleri Derneği