7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu 29-30 Kasım 2019 İstanbul

Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Tabip Odası eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına; İşyeri Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İKK, İstanbul Barosu, DİSK İstanbul Temsilciliği, İstanbul İSİG Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu” 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Sempozyumun programı ekte bilginize sunulmuştur. Katılımınızı bekliyoruz.