“7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu” 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İşyeri Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İKK, İstanbul Barosu, DİSK İstanbul Temsilciliği, İstanbul İSİG Meclisi ile birlikte İstanbul Tabip Odası eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına düzenlenen “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu”  29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu sempozyumda derneğimiz adına Dr. Zühtü Şahin ve Dr. Zühal Akgün ile İstanbul Tabip Odasını temsilen katılan Dr.M.Celal Mestçioğlu ile Dr.Ahmet Tellioğlu işyeri hekimlerinin konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı.