Beşinci İstanbul Meslek Hastalıkları Günleri

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen İstanbul Meslek Hastalıkları Günlerinin beşincisi 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14:30-16:00 saatleri arasında İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

İşyeri Hekimleri Derneği

Gündem:
Türkiye’de Meslek Hastalıkları Bildirim Sistemi ve Bariyerler, Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
İşyeri Hekimlerinin Meslek Hastalıkları Bildiriminde Karşılaştıkları Zorluklar, Dr. Atınç KAYINOVA, Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, İşyeri Hekimleri Derneği YK Başkanı, Zonguldak

İletişim için:
Elif Altundaş Hatman: 05053344273, elifaltundashatman@istanbul.edu.tr

Bahar Tüzün: 05356828567, bahartuzun@gmail.com

Özkan Kaan Karadağ: 05325251452, okkaradag@gmail.com