ÇALIŞMA HAYATINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU

Bağımlılık, bir maddenin veya davranışın yaşamı ve sağlığı olumsuz etkilemesine rağmen kullanımına veya yapılmasına devam edilmesidir. Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye veya davranışa düşkünlüğüdür.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal sağlığını ve sosyal hayatını yok etmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada bağımlılık oranı hızla artmaktadır ve bağımlılık yapıcı maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Ayrıca toplumda teknoloji bağımlılığı da her geçen gün artmaktadır. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak riskleri analiz ederek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve toplumsal bilinci artırmakla mümkün olacaktır.

Bu gerekçelerle, Bakanlığımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politika ve stratejik hedefleri doğrultusunda ülkemizde çalışanları etkileyen bağımlılık sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kurumlar ve tarafların görüşlerini almak ve durumu daha etkili değerlendirmek üzere bir sempozyum yapılması planlanmıştır.

Sempozyuma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız bünyesindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, uzman konuşmacılar ve diğer ilgililerin katılımı planlanmıştır.

Sempozyumda özellikle çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlığına yer verilecektir.

 

Tarihi ve Saati: 11 Haziran 2018 Saat: 13:30-17:00

Yeri: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Konferans Salonu

Sempozyum Başkanı: Op. Dr. Orhan KOÇ-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

 

ÇALIŞMA HAYATINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU PROGRAMI

13:30  Açılış Konuşmaları

 • İSGÜM Başkanı
 • İSGAM Yönetim Kurulu Başkanı
 • İşçi ve İşveren Temsilcileri
 • Başkanlar
 • Genel Müdürler
 • Müstakil Kurum Genel Müdür veya Başkanları
 • Müsteşar Yardımcıları
 • Müsteşar
 • Bakan

14:00  Konferans

 • Dünyada ve Ülkemizde Bağımlılık Sorunu ve Çalışma Hayatına Etkileri

          Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN(Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı)

14:30  Ara

14:45  Birinci oturum

 • Çalışanlarda Bağımlılık Sorununa TOBB’un Bakışı

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(Uzman/Yönetici)

 • Çalışanlarda Bağımlılık Sorununa İşçi Sendikalarının Bakışı

          Elif YILDIRIM-Hak-İş Konfederasyonu Uzmanı

 • Çalışanlarda Bağımlılık Sorununa İşveren Sendikalarının Bakışı

          Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK-Uzman/Yönetici)

 • Kamu Çalışanlarında Bağımlılık Sorununa Memur Sendikalarının Bakışı

          Memur-Sen Konfederasyonu (Uzman/Yönetici)

 • Bağımlılıkla Mücadelede STK’ların Önemi ve Bağımsız Alınteri Projesi

          SADEFE Toplum Ruh Sağlığı Derneği (Uzman/Yönetici)

15:45  İkinci Oturum

 • Çalışma Ortamlarında Madde Bağımlılığını Önleme Yolları

          Emniyet Genel Müdürlüğü (TUBİM Uzman/Yönetici)

 • Çalışma Hayatında Bağımlılığın Ulusal Eylem Planlarındaki Yeri ve Önemi

          Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü-Uzman/Yönetici)

 • Çalışma Hayatında Bağımlılık ve Denetimli Serbestlik Uygulaması

          Adalet Bakanlığı (Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü Uzman/Yönetici)

 • Çalışanlarda Bağımlılık ve Sosyal Uyum Çalışmalarının Önemi

          Aile SP. Bakanlığı (Aile ve Toplum Hiz. Gen. Müdürlüğü)

 • Bağımlıların Tedavisinde AMATEM’lerin Yeri ve Önemi

          Uzm. Ercan MUTLU (Sosyal Çalışmacı-Ankara Numune EAH AMATEM)

16:45  Kapanış