“COVİD 19 Sürecinde Gemi Sağlık ve Dezenfeksiyon İşlemleri” konulu söyleşi 07.05.2020 Saat:13:30’da

İşyeri Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. İstemi ORAL’ın da katıldığı “COVİD 19 Sürecinde Gemi Sağlık ve Dezenfeksiyon İşlemleri” konulu söyleşiyi İSTE –BHGİ ve Denizcilik Fakültesi YouTube Kanalından 07.05.2020 Saat:13:30’dan itibaren izleyebilirsiniz. Söyleşi linki için:

https://www.youtube.com/channel/UCK-Uc2fo95rhJo3umgEmjwQmgEmjwQ

Dr. İstemi ORAL -İşyeri Hekimleri Derneği Genel Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi Kazım YENİ-T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) -Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Dr. Ali KESER-T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabipliği