Etik Anlayışımız

Dernek üye işyeri hekimlerinin, her koşulda sadece insan hayatına, yaşama hakkına ve sağlığına öncelik vermesini, mesleki bağımsızlıklarını korumasını, bilimsel olarak geçerli ve güvenilir olmayan hiçbir uygulamaya katılmamasını, hizmet verirken din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal aidiyet, cinsel tercih ..vb. nedenlere bağlı hiçbir ayrım gözetmeden adil hizmet vermesini, kamuoyunda ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yanılgı, yanılsama yaratacak, dayanaksız ve abartılı ifadelerden kaçınmasını, mesleki karar ve yorumlarının çıkar çatışmalarından etkilenmesine asla izin vermemesini, hangi şartlar altında olursa olsun, dürüstlük ve tarafsızlığını tehlikeye atabilecek her türlü karar, öneri veya eylemden uzak durmasını, çalışanların, kendi sağlığına ilişkin kararlara müdahale edebilmesini kolaylaştırmak üzere bilgilendirilmesini, kişisel mahremiyete saygı duyarak sağlık verilerinin gizliliğini korumasını, taahhüt etmesini istemektedir.