Etiket Arşivi: işyerihekimleriderneği

İYHD İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketi Sonuçları

İYHD İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketi Sonuçları

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesi olan İşyeri Hekimleri Derneği(İYHD)’nin düzenlediği İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketine 119’u üyemiz, toplam 391 işyeri hekimi meslektaşımız katılmıştır.  Ankette öne çıkan sonuçlar özetle aşağıda, ayrıntılar ise ekteki sunum dosyalarındadır. Anket sonuçlarının ortaya koyduğu önemli verilerden biri, ankete katılan meslektaşlarımızın çok önemli bir kısmının (%66,4’ü) TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesinin altında ücretlere çalıştığıdır. Bu oran OSGB’lerde çalışanlarda […]