Etiket Arşivi: TTB

İYHD İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketi Sonuçları

İYHD İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketi Sonuçları

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesi olan İşyeri Hekimleri Derneği(İYHD)’nin düzenlediği İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketine 119’u üyemiz, toplam 391 işyeri hekimi meslektaşımız katılmıştır.  Ankette öne çıkan sonuçlar özetle aşağıda, ayrıntılar ise ekteki sunum dosyalarındadır. Anket sonuçlarının ortaya koyduğu önemli verilerden biri, ankete katılan meslektaşlarımızın çok önemli bir kısmının (%66,4’ü) TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesinin altında ücretlere çalıştığıdır. Bu oran OSGB’lerde çalışanlarda […]

7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu 29-30 Kasım 2019 İstanbul

7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu 29-30 Kasım 2019 İstanbul

Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Tabip Odası eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına; İşyeri Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İKK, İstanbul Barosu, DİSK İstanbul Temsilciliği, İstanbul İSİG Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu” 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Sempozyumun programı ekte […]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 2020 YILI ASGARİ ÜCRET ANKETİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 2020 YILI ASGARİ ÜCRET ANKETİ

Değerli Meslektaşlarımız, İşyeri hekimlerinin mesleki uzmanlık derneği olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı işyeri hekimliği asgari ücreti konusunda da aşağıdaki linkle erişebileceğiniz anketi düzenledik. Anket sonuçları sizlerle paylaşılacak ve İşyeri Hekimliği 2020 yılı Asgari Sözleşme Ücretlerinin belirleneceği süreçte değerlendirilmek üzere Türk Tabipleri Birliği’ne (Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’na) iletilecektir.  Anket sonuçlarının güvenilirliği ve etkinliği, katılım sayısıyla doğru orantılı olarak artacağından sadece 3 […]

TTB ONURUMUZDUR

TTB ONURUMUZDUR

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILAN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ! Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 2018 günü yayınladıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava 3 Mayıs Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Barışı savunmak suç olmadığı gibi, her […]