İstanbul Eğitimi

Değerli Meslektaşlarımız,

Çeşitli iş kollarında çalışmakta olan işyeri hekimleri, mesleki faaliyetleri esnasında karşılaştığı sorunları tartışmak ve paylaşmak ihtiyacını yaygın olarak hissetmekte ve uygulamaya dönük pratik bilgilere ihtiyaç 0815duy0815maktadır.
İşyeri Hekimleri Derneği, bu talebe cevap verebilmek amacıyla en çok ihtiyaç hissedilen konularda bir günlük eğitim organize etmiştir.‘İşyeri Hekimleri için Risk Değerlendirme, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıklarının Tanısı ve Tespitinde Rol ve Sorumluklar konularının ele alınacağı ve bugüne kadar Adana, Denizli ve Ankara gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimize İstanbul’da devam ediyoruz. Eğitim, diğer illerde de talep görmesi halinde sürecektir. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan eğitimin programı aşağıdadır.

Tarih: 1 Kasım 2014 Cumartesi
Saat: 09:00-17:30
Yer: Green Park Hotel / Taksim
PROGRAM:

  • İşyeri Hekimi ve Risk Değerlendirme / Dr.Ali Rıza Tiryaki
  • Sağlık Gözetimine Genel Bakış / Dr.Şevket Aksoy
  • Gürültülü İşlerde ve İşyerlerinde Sağlık Gözetimi / Dr.İstemi Oral
  • Kimyasal Kullanılan İşlerde ve İşyerlerinde Sağlık Gözetimi / Dr.Dilek Tiryaki
  • İş Stresi ve Sağlık Gözetimi / Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Vatansever & Klinik Psikolog ve Psikodramatist İnanç Sümbüloğlu
  • Tozlu İşlerde ve İşyerlerinde Sağlık Gözetimi / Dr. Atınç Kayınova
  • Meslek Hastalıklarının Tanısı ve Tespiti Sürecinde İşyeri Hekimlerinin Rol ve Sorumlulukları / Dr.Atınç Kayınova

Ücret:
Eğitim için dernek üyelerimizden ve üye olacaklardan ücret talep edilmeyecektir. (Dernek üyelik ücreti 90 TL olup, üye olunan yılın aidatı yerine de geçer)

KAYIT:
Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır. Katılım sayısı 80 kişi ile sınırlı tutulmuş olup üyelerimiz haricindeki başvurular kontenjana göre değerlendirilecektir. Kayıt için lütfen isyerihekimleridernegi@gmail.com adresine ad- soyad, işyeri ve telefon numaranızı iletiniz.