İstanbul Meslek Hastalıkları Günleri

Değerli üyeler;


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Programı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “İstanbul Meslek Hastalıkları Günleri”nin bu yıl gerçekleştirilecek olan üçüncü toplantısı  19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14:30-16:00  saatleri arasında, Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Gündem:
1) ‘Hipertansiyon ve Çalışma Yaşamı’

Prof. Dr. Taner GÖREN, istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi


İletişim için:
Duygu ACAR KARAGÜL
dyguacar@yahoo.com
05055303587