İstanbul Meslek Hastalıkları Günleri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Programı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “İstanbul Meslek Hastalıkları Günleri”nin 2019 yılının ilk toplantısı 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14:30-16:00  saatleri arasında, Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. 

Canlı yayın:

Toplantı İşyeri Hekimleri Derneği facebook sayfasından canlı  olarak yayınlanacaktır. 
https://tr-tr.facebook.com/isyerihekimleridernegi/

Gündem:

Mesleki Tuzak Nöropatiler (Örnek Olgular ile)

Sunan: 

Uzm. Dr. Ayşegül Çubuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası

İletişim için:

Elif Altundaş Hatman: 05053344273, elifaltundashatman@istanbul.edu.tr

Bahar Tüzün: 05356828567, bahartuzun@gmail.com

Özkan Kaan Karadağ: 05325251452, okkaradag@gmail.com

g@gmail.com