İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

14.07.2021

İşyeri Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz Cumartesi günü, saat 11:00 da

Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:18 Ataşehir / İstanbul (Ataşehir Sahan) adresinde toplanacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul, aynı yerde, 18 Eylül Cumartesi günü saat 11:00’de toplanacaktır.

Genel Kurulumuza katılımınızı bekler, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu 

Olağan Genel Kurul Gündemi

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Başkanlık Divanı’nın seçimi
 3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
 4. Gündemin okunması ve ek gündem önerilerinin alınması
 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
 6. Mali Raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
 7. Denetleme Kurulu Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
 8. Yeni dönem dernek organları için adayların belirlenmesi
 9. Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi
 10. Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 11. Dilekler ve kapanış