İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
03.08.2021

İşyeri Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz Cumartesi günü, saat 11:00 da yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplanamamıştır.
Genel Kurul, Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:18 Ataşehir / İstanbul (Ataşehir Sahan) adresinde 18 Eylül Cumartesi günü saat 11:00’de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Genel Kurulumuza katılımınızı bekler, esenlikler dileriz.
Saygılarımızla,
İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu

Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve saygı duruşu
Başkanlık Divanı’nın seçimi
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
Gündemin okunması ve ek gündem önerilerinin alınması
Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
Mali Raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
Denetleme Kurulu Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
Yeni dönem dernek organları için adayların belirlenmesi
Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi
Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
Dilekler ve kapanış