İşyeri Hekimleri Derneği olarak emeğimiz, haklarımız ve emekliliğimiz için Meslek Örgütümüzün 15 Aralık G(ö)REV eylemini destekliyoruz.