İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞIDIR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’un TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle İşyeri Hekimleri Derneği olarak bir basın açıklaması yapmayı zorunlu görüyoruz.

Covid-19 pandemisinin başından bu yana halkımızın sağlığı için tüm sağlık çalışanları her kademede canla başla çalışmakta ve uğraşları sırasında hasta olmakta, hayatını kaybetmektedir. Ülkemizdeki yaklaşık bir milyon sağlık çalışanının 120 bini enfekte olmuş ve ne yazık ki 300’e yakın arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.

Biz hastalanan ya da hayatını kaybeden bu arkadaşlarımızın durumunun “meslek hastalığı” olarak kabul edilip, hem kendilerinin hem de ailelerinin kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği yasasında Meslek hastalığı, ‘mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’ olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı yasadaki tanımı ise ‘çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı hastalık’tır. Pandemi döneminde sağlık hizmeti verirken COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının durumunun ‘Meslek Hastalığı’ tanımına birebir uyduğu düşüncesinden hareketle Meslek Hastalığı bildirimleri yapılmaya başlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 07.05.2020 tarihinde bir genelge yayınlayarak “COVID-19 salgınına maruz kaldığı tespit edilen sigortalılar için “İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Değil Normal Hastalık Olarak İşlem Yapılacağı”nı açıkladı. Bu genelge meslek ayırımı yapmadan tüm sigortalı çalışanları kapsamaktaydı.  

Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de Uluslararası Çalışma Örgütü sağlık çalışanlarının pandemi döneminde hasta tedavi ederken Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmalarını “Meslek Hastalığı” olarak değerlendirmektedir. Bugün dünyada yaklaşık 130 ülke Covid-19 enfeksiyonunu “Meslek Hastalığı” olarak kabul etmektedir. Hatta bazı ülkeler sağlık çalışanları dışında bazı işkollarında çalışıp, işi gereği enfeksiyon riski altında olan bir grup çalışanı da (özellikle hizmet sektöründeki market çalışanı, güvenlik görevlisi, kargo çalışanı gibi) bu kategoriye almıştır.

Sayın Bakanın “Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığı Konusunda bir Kanuna İhtiyaç Olmadığı” yönündeki ifadeleri, ülkemizde oldukça karmaşık ve uzun süren bir yasal süreci de içeren mevcut düzenlemeyi adres göstererek mağduriyeti artırmak ve hukuk labirentinde kaybolmayı getirecektir. Sayın Bakanın açıklaması ile 7 Mayıs genelgesi de çelişmektedir. Bir tarafta yeni mevzuata gerek yok diyen bir bakan, diğer tarafta işverenlere iş kazası/meslek hastalığı bildiriminde bulunmayın diyerek kendi mevzuatının önünü kesen bir genelge… Sadece bu çelişkili durum bile 1970’den kalan mevzuatın net, açık, anlaşılır, uygulanabilir yeni bir meslek hastalığı tanı mevzuatı ile güncellenmesi gerektiğinin kanıtıdır. Sağlık bakanlığının genelgesinde sağlık çalışanlarının izolasyona alınması ve işe geri dönüş kriterlerini ayrı uygulamasından da anlaşılacağı gibi toplumsal risklerden farklı olarak mesleki bir tehlikenin olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu durumda dahi risk etmenlerinden uzak kalınamaması tehlikeyi arttırmaktadır.

Bu nedenle Covid-19 enfeksiyonunun başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli sektörlerde çalışanlar için bir “MESLEK HASTALIĞI” olduğu açıklanmalı ve gerekli yasal düzenleme bir an önce gerçekleştirilerek hem çalışanların, hem de hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerinin mağduriyeti en kısa zamanda giderilmelidir.

İşyeri Hekimleri Derneği