İyi Bayramlar

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında çalışan sağlık emekçileri olarak, COVID19 pandemisinde bizlerin emeğine duyulan güçlü ihtiyacı en iyi şekilde karşılamak için deneyimlerimiz ve bilgimiz ile cansiperane çok çalıştık.

Yeni normale geçiş döneminde rolümüze duyulan ihtiyacın daha da artacağını biliyor ve görüyoruz. Kimse işi nedeniyle ölmek veya hastalanmak istemiyor. İşe yeniden dönüş sürecinde yüksek sağlık riskli çalışanların sağlığının yönetimi, pandemiden bedensel, ruhsal ve sosyal olarak etkilenen çalışanlarımızın sağlığının işyeri tehlikelerinden korunması ve desteklenmesi, potansiyel meslek hastalıklarının raporlanması ve araştırılması, uygun ve etkin kişisel koruyucu donanımlara ulaşım ve etkin kullanımı başta olmak üzere diğer sistem ve uygulamalarla görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. 2020 yılı Ramazan Bayramı ise umutların ve özlemlerin daha da yoğunlaştığı günlere denk geldi.

Bu zor günleri dayanışma, paylaşım, iletişim, anlayış ve mesleğimizin kadim değerleri ve erdemleriyle aşacağımıza inancımız tamdır.

Sağlık emekçilerinin ve yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini dileriz.

İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu