TTB ONURUMUZDUR

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILAN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 2018 günü yayınladıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava 3 Mayıs Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı.

Barışı savunmak suç olmadığı gibi, her hekimin öncelemesi gereken bir ödevdir. Yaptıkları basın açıklaması ile bu sorumluluklarını yerine getirmekten başka bir şey yapmadıkları halde hapis cezasına çarptırılan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi’nin 11 üyesi hem biz hekimlerin, hem dünya hekimliğinin, hem de halkımızın onurudur! 

İşyeri Hekimleri Derneği