TTB’nin Yanındayız

İşyeri Hekimleri Derneği olarak, hekimlerin meslek örgütü olma yükümlülüğüyle sağlık ve yaşam hakkımızı savunan Türk Tabipleri Birliğinin yanındayız. Biz sağlık çalışanları, her türlü zorluğa, imkansızlıklara, hayatımızı tehdit eden koşullara rağmen, insanlık ve meslek onurundan aldığımız güçle, yılmadan, usanmadan, toplumu bilgilendirmek, korumak ve tedavi etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bizleri yönetenlerin öncelikli sorumluluklarından biri de biz sağlık çalışanlarının sağlığını korumaktır. Ne yazık ki yönetemiyorlar, ölüyoruz, tükeniyoruz!  Kamu kurumu niteliği ile her zaman toplum sağlığını önceleyen,  gerçekleri en yalın ve açık dille kamuoyu ile paylaşan,  tüm sağlık çalışanlarını aynı değerde savunmaya, hakkını korumaya özen gösteren, kaynağını bilimden alan söylemlerini özgür düşünceden ödün vermeden topluma aktaran meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliğine karşı söylenen her sözün sadece mesleğimize değil bilime, özgürlüğe, doğruluğa karşı yaratılan baskı ve korku düzeninin yeni bir adımı olarak görüyoruz ve Türk Tabipleri Birliğinin yanındayız. 

İşyeri Hekimleri Derneği