Mevzuat
Sıra Resmi Gazete Tr/Sayı Adı Link
1 RG:18.03.2022/31782 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link
8 RG:10.03.2021/31419 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Link
9 RG: 25.08.1942/5193 Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük Link
10 RG: 15.04.1996/22612 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü Link