14 Mart…

Tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına çıkışının yüzüncü yıldönümü.

Ben Milli Mücadele’ye çıktığımda ordunun da halini gördüm, saltanatın da. Bir de bağımsızlık ışığı gözünden parlayan Dr.Hikmet’i…” demişti Ata’mız. Bugün, bilincimizde bu ışığın yüzyıldır yeniden ve yeniden canlanışının, yolumuzu aydınlatışının yıldönümü.

İçinden çıktığı toplumun sağlığını geliştirmek ve korumaktan öte, tarihin her döneminde önderi olma sorumluluğunu da üstlenmiş, görev bilinci yüksek tıbbiyelilerin bayramı bugün.

Her türlü olumsuzluğa, dayatmaya, değersizleştirme çabasına, saldırıya, baskıya ve yıldırmaya karşı onurlu yürüyüşümüzü, bilim ve akıldan aldığımız güç, ilk günkü vatan, millet ve hizmet aşkı, sağduyu ve azimle sürdürüyoruz. Bağlı olduğumuz değerlere ve ettiğimiz yemine sonuna kadar bağlı kalacağız.

İşyeri Hekimleri Derneği, 14 Mart’ın ikinci yüzyılında da, her meslekten tüm çalışanların;

  • Yaşama ve ayrımcılığa maruz kalmadan çalışma haklarının korunmasını,
  • Fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin en yüksek düzeyde korunmasını ve geliştirilmesini,
  • Çalışma koşullarından ve ortamından doğabilecek risklerden korunmasını ve sağlık sorunlarının önlenmesini,
  • İş kazaları ve mesleki sağlık riskleri konusunda bilgilendirilmesini,
  • Kendi fiziksel-fizyolojik ve psikolojik kapasitesine uygun bir işte, iş ortamında çalışmasının sağlanmasını,
  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi sürecine katılımının sağlanmasını,
  • Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, evrensel insan hakları temelinde, kişisel özel alanı ve mahremiyetine saygı gösterilmesini

temin etmeyi amaçlayan bir bakış açısı ile hareket edecektir.

Tüm meslektaşlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.

Dr.Atınç Kayınova

İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı