Haberler
İşyeri Hekimliğinde Resusitasyon ve OED Kullanımı Eğitimi 13 Ocak 2022 tarihinde zoom üzerinden yapılmıştır.
13-01-2022
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik yayınlandı
31-01-2022
ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
31-01-2022
8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu
07-02-2022
İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu 12.02.2022 tarihinde İstanbul'da toplandı
12-02-2022
22 Şubat 2022 tarihli ve 31758 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ ekte ve aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
22-02-2022
Yargıtay, emekli olduktan 19 yıl sonra kansere yakalanan, 2012 yılında da yaşamını yitiren elektrik kaynakçısı Zafer Genç’in meslek hastalığından öldüğüne dair yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
26-02-2022
Doç. Dr. M. Cumhur İzgi kaleminden Etik Açıdan HIV(+) Çalışana Yaklaşım
01-03-2022