Mevzuat
Sıra Resmi Gazete Tr/Sayı Adı Link
3 RG: 16.07.2013/28709 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Link
1 RG: 21.07.2010/27648 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Link
2 RG: 29.07.2015/29429 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Link
4 RG: 06.04.2004/25425 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Link
5 RG: 05.10.2013/28786 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Link
6 RG: 19.09.2013/28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Link
7 RG: 24.12.2013/28861 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
8 RG: 05.11.2013/28812 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Link
10 RG: 23.08.2013/28744 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
11 RG: 22.08.2013/28743 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Link
12 RG: 16.04.2013/28620 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
13 RG: 24.01.2017/29958 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Link
14 RG: 16.08.2013/28737 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Link
15 RG: 06.08.2013/28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
16 RG: 15.06.2013/28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
17 RG: 12.08.2013/28733 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
18 RG: 28.07.2013/28721 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Link
20 RG: 24.07.2013/28717 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Link
21 RG: 17.07.2013/28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Link
22 RG: 24.07.2013/28717 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Link
23 RG: 18.06.2013/28681 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Link
24 RG: 29.12.2012/28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Link
25 RG: 18.01.2013/28532 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Link
27 RG: 15.05.2013/28648 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Link
28 RG:31.05.2006/26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) Link
29 RG: 30.06.2012/28339 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (6331) Link
30 RG:27.11.2010/27768 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Link
37 RG:20.07.2013/28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Link
38 RG: 29.12.2012/28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Link
39 RG:18.08.2022/31927 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Link
41 RG:18.03.2022/31782 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Link
47 ACİL DURUM HAZIRLAMA REHBERİ Link
48 RG:10.03.2021/31419 UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Link
49 RG: 25.08.1942/5193 EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR TÜZÜK Link
50 RG: 15.04.1996/22612 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Link