“Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” ile ilgili Duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)  “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” ile ilgili  duyurusu ektedir. Son katılma günü 03.09.2021 tarihidir.

“Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması 2020-2022 yılları kampanyası için çalışanların kas-iskelet sistemi hastalıklarını konu edinen “Sağlıklı İşyerleri, Yükü Hafifletir” temasını belirlemiştir. Söz konusu kampanya kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” dır.

Ajans yarışma kapsamında sosyal diyaloğun ön plana çıktığı İSG yönetiminde bütüncül yaklaşım sergileyen, hem işverenlerin hem de çalışanların kas-iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için işbirliği içerisinde olduğu örnekler aramaktadır.

 İlgililik, odak, önlemlerin kapsamı, yönetimin katılımı, çalışan katılımı, uygulama, elde edilen iyileştirmeler / kazanımlar, danışma, sürdürülebilirlik, mevzuata uygunluk, aktarılabilirlik, yenilik, detaylı bilgi, netlik, zamanındalık ve fikir birliği Ajans’ın kazananları belirlerken dikkate aldığı kriterlerdir.

 Yarışmaya; çalışan sayısı bakımından her büyüklükteki işletmeler veya kuruluşlar, eğitim verenler ve eğitim camiasında yer alanlar, meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve OSGB’ler başvuru yapabilmektedir.

Yarışmada ticari amaçlarla geliştirilen ürünler, araçlar ve hizmetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Avrupa İyi Uygulama Örnekleri Yarışması’na katılmak için Türkçe ve İngilizce başvuru formlarının doldurularak iyi uygulamaya örnek olacak video, fotoğraf vb. gibi ekleri ile beraber 03.09.2021 tarihine kadar isgiyiuygulama@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.”

https://www.csgb.gov.tr/isggm/duyurular/avrupa-isg-ajansi-iyi-uygulama-odulleri-yarismasina-basvurular-basladi/
https://www.csgb.gov.tr/media/78474/avrupa-iyi-uygulama-odulleri-yarismasi-detayli-bilgi.pdf

Geçmiş yıllarda ödül alan iyi uygulamalara dair örneklere ekteki adresten ulaşabilirsiniz.

https://healthyworkplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards