Bakış Açımız

İşyeri hekimleri derneği, çeşitli mesleklerden bütün çalışanların;

Yaşama ve ayrımcılığa maruz kalmadan çalışma haklarının korunmasını,
Fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin en yüksek düzeyde korunmasını ve geliştirilmesini,
Çalışma koşullarından ve ortamından doğabilecek risklerden korunmasını ve sağlık sorunlarının önlenmesini,
İş kazaları ve mesleki sağlık riskleri konusunda bilgilendirilmesini,
Kendi fiziksel-fizyolojik ve psikolojik kapasitesine uygun bir işte, iş ortamında çalışmasının sağlanmasını,
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi sürecine katılımının sağlanmasını,
Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, evrensel insan hakları temelinde, kişisel özel alanı ve mahremiyetine saygı gösterilmesini temin etmeyi amaçlayan bir bakış açısı ile hareket edecektir.