Her Yönüyle Pnömokonyoz Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,
İşyeri Hekimleri Derneği, 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlenecek ‘Her Yönüyle PNÖMOKONYOZ’ sempozyumunu desteklemektedir.
Çok sayıda mineral madde, katkı maddeleri ve endüstriyel üründe bulunabilen etkenlerle gelişebilen pnömokonyoz; ham maddenin çıkarılması ve işlenmesi sırasında ve endüstriyel ürün yapımı sırasındaki maruz kalmalarla oluşabilir. Bu tür maruziyetin en yaygın olabildiği iş alanları arasında madencilik, tünel inşaatı (kazma, çıkarma, nakil), kaya ve yapı taşı endüstrisi (delme, çıkarma, ezme, kesme, parlatma, kumlama, yer altı inşaatı), seramik endüstrisi (porselen üretimi, toprak ve taş çömlekçilik, yanmayan ürünler), dökümcülük (kalıplama, püskürtme), inşaat endüstrisi (yapım, yıkım, tamirat ve bakım işleri, kimya endüstrisi (boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kalıp materyalleri, termoplastikler, kauçuk ürünleri), izolasyon endüstrisi (ısı, ses ve yangın izolasyonu), kağıt endüstrisi (asbest kağıdı, karton), fren, debriyaj, balata üretimi, gemi yapımı ve vagon yapımı, insan yapımı mineral lifler (alkalin toprak silikat lifi, alüminyum silikat lifi, polikristalin silikat lifi), tekstil (kot kumlama), diş teknisyenliği sayılabilir.
Sempozyumda hem dünyada hem ülkemizde çalışan sağlığını, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalık gruplarından biri olan pnömokonyoz zengin bir program eşliğinde tartışılacaktır. Katılımcılar, alana uzun yıllardır emek veren akademisyenleri, uzmanları ve aktivistleri izleme, deneyimlerinden faydalanma, alanın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleme ve katkı sunma fırsatını yakalayacaklardır.
Sempozyum kapsamında, Derneğimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Atınç Kayınova tarafından temsil edilerek, “İşçi Gözüyle Pnömokonyoz-İşçilerle Söyleşi” ve “Madende İşyeri Hekiminin Görevleri”başlıklı iki ayrı oturumda sunumlarla katkı sunulacaktır.
Detaylı bilgilere sempozyum web sayfası linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Program

İşyeri Hekimleri Derneği