İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu Duyurusu

15-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu için hazırlanan duyuru ekte sunulmuş olup ilgilenen üyelerimize önemle duyurulur… https://t.me/itocovid19/158