İŞYERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İşyeri Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü, saat 10:00 da İstanbul Green Park Hotel Bostancı adresinde toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul, aynı yer ve saatte 25 Kasım 2018 Pazar günü toplanacaktır.

Genel Kurulumuza katılımınızı bekler, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu

Kasım 2018 Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı’nın seçimi
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
4. Gündemin okunması ve ek gündem önerilerinin alınması
5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
6. Mali Raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
7. Denetleme Kurulu Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
8. Yeni dönem dernek organları için adayların belirlenmesi
9. Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11. Dilekler ve kapanış

Adres: İçerenköy Mah., Manolya Sanayi Sok. No:36, 34752 Ataşehir/İstanbul