Yeni Yıl

İşyeri Hekimleri Derneği
2015 Yeni Yıl Mesajı
İş cinayetlerinden ölümlerin binlerle, yaralanma ve hastalıkların yüzbinlerle ifade edildiği, tarihe büyük acılarla geçen 2014 yılını geride bırakıyoruz.
“Önce İnsan” diyerek ve bilimsel bilgiyi kullanarak hizmet eden meslektaşlarımızla büyüyerek 2008 yılında 43 üye ile başlayan yolculuğumuzda Derneğimiz bugün 275 üye sayısına ulaştı. Mesleki bağımsızlığımızı ve etik ilkelerimizi yolumuzu aydınlatan ışıklar olarak gördük, üyeliğine özenilen, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında söz sahibi olan, karar süreçlerine müdahil olmaya çalışan aktif bir örgüt olduk.
İşle ilgili sağlık sorunlarının sosyal ve insani boyutlarının ıskalandığı, çalışanların sağlığının vahşi neoliberal politikalara kurban edildiği, İSG alanının miyop ve tepkisel torba yasalarla günübirlik çözümlere mahkum edildiği, yaşanan kayıplardan iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin sorumlu tutulmaya, sonuçta alanın yetişmiş nitelikli insan gücünün hırpalanarak alan dışına itilmeye çalışıldığı bir sürecin yaşanmakta olduğunu görüyor ve bundan kaygı duyuyoruz.
Halkının çalışma yaşamında edindiği hastalıklara “hastalık” diyebilmek için bir sigorta kurumunun iki dudağı arasına mahkum olmuş Bakanlıkları, vicdana, aklı selime ve bilimsel bilgiye uygun davranmaya davet ediyoruz.

İşyeri Hekimleri Derneği olarak 2015’in;
· meslek hastalığı tanı sürecinin yönetiminin yeniden düzenlendiği,
· koruyucu hekimliğin ve meslek hastalıklarına karşı geliştirilecek önleyici uygulamaların temellerinin atıldığı,
· mesleki bağımsızlığın toleranssız korunduğu,
· tazminat odaklı bakışın ötesine geçilerek, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle çalışamaz hale gelen işçilerin sosyal, ekonomik ve çalışma haklarının ulusal otoritelerce yasal koruma altına alındığı,
· kamu otoritesinin, işçi sağlığı ve güvenliği alanında yol gösterici ve özellikle denetleyici rolünü fark ettiği ve vakit kaybetmeden uygulamaya koyduğu,
üyelerimiz, çalışan sağlığına emek verenler, tüm hekimler, çalışanlar, ulusumuz ve insanlık için barış, huzur ve esenlik dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

İşyeri Hekimleri Derneği